ÇOCUĞUMLA 1-3 YAŞ

Ebeveyn Destek Eğitimi

1-3 yaş arası çocuğunuzla sevgi ve disiplin dengesi kurmaya çalışırken yol göstericiniz olacak eğitim programıdır.

 

Çocuğumla 1-3 Yaş Programı, çocuk gelişimi literatürünün en kabul gören yaklaşımlarından olan “Attachment Theory” (Bağlanma Kuramı) temelinde hazırlanmış, 1-3 yaş arası çocuğu olan ebeveynlere yönelik bir eğitim programıdır.

Gelişim Uzmanı Psikolog Sinem Olcay tarafından ülkemize adapte edilen program yurtdışında 10 yılı aşkın süredir uygulanmaktadır.

Programın bugüne kadar binlerce ailenin yaşamında yaratmış olduğu pozitif etkiler ve çocukların sosyo-duygusal gelişimine katkısı bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.1-3 Yasy

 

Çocuğumla 1-3 Yaş Programı’na 12-36 aylık arası çocuğu olan anneler ya da çift olarak anne babalar katılıyor.

Karşılıklı etkileşime dayalı olan program, her biri yaklaşık 1,5 saat süren toplam 4 grup buluşmasından oluşuyor.

Programda, 1-3 yaş çocuklarında;

 • Bağımsızlaşma süreci ve benlik gelişimini teşvik
 • Gelişimi destekleyici, pozitif disiplin yöntemleri
 • Duygu düzenlemesi ve öz-kontrol becerisi kazandırma
 • Bireysel özelliklerin anlaşılması
 • Zihinsel becerileri ve dikkat gelişimini destekleyici oyunlar
 • Dil ve iletişim becerilerini geliştiren ebeveyn yaklaşımları
 • Öfke nöbetleriyle başa çıkma
 • Ebeveynden ayrılma endişesi
 • Cinsel gelişim
 • Yeme problemlerini önleme
 • Gece uyanmaları, uykuya direnme, korkular gibi uyku problemlerinin çözümü
 • Akran ilişkilerinde rehberlik gibi konular işleniyor.

Ebeveynlerin çocuklarıyla olan etkileşim kalitesini artırarak 1-3 yaş arası çocuklarda sağlıklı benlik gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan Çocuğumla 1-3 Yaş Programı’nın ayrıntılı ders içeriğini aşağıda bulabilrisiniz.

1.Buluşma: Sosyo-Duygusal İhtiyaçlar

Sosyal ve duygusal ihtiyaçları karşılanan bir çocuk kendini mutlu hisseder ve içinde yaşadığı fiziksel ve sosyal dünyayı sağlıklı bir şekilde keşfetmeyi başarır. Bu derste 1-3 yaş çocuklarının; kendini yeterli hissetme, onaylanma, fark edilme, kontrol duygusu ve aidiyet hissi yaşama gibi sosyo-duygusal gelişim ihtiyaçları anlatılır. Ebeveynlerin günlük etkileşimlerde bu ihtiyaçları nasıl karşılayabilecekleri örneklerle açıklanır. Bu sayede, ebeveynlerin çocukların sosyo-duygusal ihtiyaçlarına olan duyarlılığı ve bu ihtiyaçları karşılama becerisi pekişir.

 1. Buluşma: Çocuğumla İşbirliği

Günlük etkileşimlerinizde çocuğunuzla işbirliği kurabilmeniz çocuğunuza size güvenmeyi öğretirken bir yandan da bağımsızlaşma sürecini teşvik eder.  Bu derste; 1-3 yaş arası ebeveyn-çocuk ilişkisinde işbirliği kurabilmenin önemi ve bu işbirliğini sağlamanın yöntemleri anlatılır. Böylece, ebeveynlerin 1-3 yaş dönemini çok daha uyumlu şekilde idare edebilmesi ve çocuklarında benlik gelişimini teşvik edebilmesi sağlanır.

 1. Buluşma: Pozitif Disiplin

1-3 yaş arasında genellikle çocuğun istekleri ve ebeveynin çocuğu kontrol altında tutma ihtiyacı arasında çatışma yaşanır. Bu dönemde çocuklar egosantrik olmalarına rağmen çevrenin kurallarını ve davranış standartlarını öğrenmeye ihtiyaç duyarlar. Bu derste; 1-3 yaş dönemine uygun gelişimi-destekleyici, pozitif disiplin yöntemleri anlatılır. Bu tarz bir disiplin, çocuğun kendini sakin ve güvende hissetmesine, duygularını anlama ve düzenleme becerisi kazanmasına, sosyal açıdan uyumlu davranış modelleri geliştirmesine yardımcı olur.

 1. Buluşma: Çocuğuma Yardım

Bu derste, çoğu zaman 1-3 yaş arası normal gelişimin bir parçası olarak görülen ama ebeveyn tutumuna bağlı olarak kronikleşebilecek zorlayıcı çocuk davranışları (Örn, ebeveynden ayrılma endişesi, yemek seçme/iştahsızlık, uykuya direnme, ebeveyne vurma ya da ısırma şeklinde agresif davranışlar, alışveriş merkezi gibi kamu alanlarında söz dinlememe, çekingenlik, akran ilişkisi kuramama vb.) değerlendirilir. Ebeveynlerin bu davranışları anlaması ve etkin müdahale yöntemleri geliştirmesi sağlanır.1.Buluşma: Sosyo-Duygusal İhtiyaçlarSosyal ve duygusal ihtiyaçları karşılanan bir çocuk kendini mutlu hisseder ve içinde yaşadığı fiziksel ve sosyal dünyayı sağlıklı bir şekilde keşfetmeyi başarır. Bu derste 1-3 yaş çocuklarının; kendini yeterli hissetme, onaylanma, fark edilme, kontrol duygusu ve aidiyet hissi yaşama gibi sosyo-duygusal gelişim ihtiyaçları anlatılır. Ebeveynlerin günlük etkileşimlerde bu ihtiyaçları nasıl karşılayabilecekleri örneklerle açıklanır. Bu sayede, ebeveynlerin çocukların sosyo-duygusal ihtiyaçlarına olan duyarlılığı ve bu ihtiyaçları karşılama becerisi pekişir

Programda her bir ders için hazırlanmış notlar, gerçek hayatta karşılan durumların daha iyi anlaşılması için video örnekleri ve aklınızdaki tüm soruların yanıtlarını alabileceğiniz soru-cevap bölümleri bulunmaktadır.

Çocuğumla 1-3 Yaş Programı hakkında bilgi almak ya da kayıt olmak için bizi 212 351 90 01’den arayın.